Opvangvormen in de kinderopvang

Opvang voor je kind zijn er in verschillende vormen. Welke opvangvorm binnen de kinderopvang het beste voor jouw kind is, is afhankelijk van de leeftijd. Tot 4 jaar worden kinderen opvangen op de kinderdagverblijf. Je kind gaat nog niet naar school en wordt gedurende de dag door professionele begeleiders opgevangen. Wanneer je kind naar de basischool gaat, en dus ouder dan 4 jaar is, is opvang in de ochtend en begin van de middag niet nodig omdat hij of zij dan op school zit. Voor de tijd daarvoor en daarna kan je gebruik van de voorschoolse- en buitenschoolse opvang.

Reguliere opvang

Bij reguliere opvang maak je gebruik van opvang op vaste dagen en/of dagdelen in de week. De kinderen worden direct na schooltijd opgehaald en blijven de hele middag op de kinderopvang. Tijdens de vakanties wordt je kind vaak opgevangen tussen 7.30 – 18.30 uur.  

Je hebt vaak de keuze uit een aantal verschillende contracten. Wil je opvang op margedagen? Wil je tijdens de vakantie wel of geen opvang? Wil je opvangdagen kunnen ruilen? Voor iedere situatie is er een contractvorm die het best bij je past.

Flexibele opvang

Je kunt ook gebruik maken van flexibele opvang. Je kind komt dan niet op vaste dagen, maar op de dagen die je zelf kiest. Je kunt een flexibel aantal dagdelen per week, maand of per jaar afnemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van een 0-urencontract waarbij je alleen afneemt wat je nodig hebt. 

Werk je in het onderwijs?

Als je in het onderwijs werkzaam bent dan heb je niet altijd alle weken opvang nodig. Hiervoor kan je  bij de opvang een schoolweken contract afsluiten waarbij je alleen opvang afneemt tijdens de schoolweken.

Vervroegde opvang

Moet je doordeweeks vroeg beginnen? Dan kun je vanaf 7.00 uur gebruik maken van vervroegde opvang. De vaste leiding vangt je kind op zodat je met een gerust hart je dag kunt beginnen.

Extra dagdelen en ruilen van dagen

Wanneer je jouw kind incidenteel wilt brengen buiten de vaste dagen of een keertje wilt wisselen van dag, is dit bijna altijd mogelijk. Je kunt op bij de kinderopvang informeren of dit mogelijk is. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of de personele bezetting en de groepsgrootte dit toelaat. Extra afgenomen opvang wordt apart in rekening gebracht. Moet je overwerken of heb je een afspraak na je werk? Je betaalt alleen de extra uren die je afneemt. Het ruilen van dagen is vaak kosteloos maar kan alleen vooraf aangegeven worden.